W Polsce powstały trzy centra telepracy...
Janusz Borzyński:... w Pułtusku, Garwolinie i Radomiu. To nowoczesne biura (w każdym znajduje się 12 stanowisk pracy w pełni wyposażonych w nowoczesny sprzęt biurowy, komputery z szybkim łączem internetowym i dostępem do telefonu), w których np. mikroprzedsiębiorca samodzielnie lub przy pomocy oddelegowanego pracownika może prowadzić działalność gospodarczą lub obsługę biurową swojej firmy. Są to również miejsca, gdzie pracownik może wykonywać pracę na odległość, którą zleca mu pracodawca.

Reklama

Dzięki możliwości zastosowania zróżnicowanych elastycznych form zatrudnienia (np. elastyczny czas pracy, mobilne miejsce pracy, umowy cywilnoprawne) jedno miejsce w e-centrum może być wykorzystane przez kilku użytkowników. Biura pracują w godz. 8 - 20.

Skąd pomysł na utworzenie takich biur ?
Jest to część projektu Elastan promującego elastyczne stanowiska pracy i ochronę kapitału intelektualnego firm.

Każdej nowo powstałej firmie potrzebne jest biuro wyposażone w podstawowy sprzęt i urządzenia. Zanim więc zacznie osiągać jakiekolwiek dochody, musi liczyć się z niemałymi kosztami. To odczuwalny problem, zwłaszcza gdy większość wydatków finansowana jest z oszczędności, wsparcia rodziny lub kredytu. Dlatego każda pomoc jest niezmiernie potrzebna, wręcz pożądana. E-centra odpowiadają na takie właśnie zapotrzebowanie.

Kto może pracować w e-centrum?
Każdy, kto chce skorzystać z takiej pomocy. Nie trzeba podpisywać żadnych specyficznych umów ani zobowiązań. Wystarczy zgłosić się do wybranej placówki, by poznać zasady korzystania ze stanowiska pracy. Kierownik e-centrum ma komplet materiałów informacyjnych i wzory dokumentów potrzebnych do nawiązania współpracy.

Jakie branże korzystają z e-centrów?
Korzystanie z e-centrów nie jest ograniczone branżowo. Ale oczywiście są branże, które w naturalny sposób pasują do takiego modelu, np. wszelkiego rodzaju usługi: księgowe, podatkowe, doradztwo prawne, informatyczne, tłumaczenia tekstów, dziennikarstwo, pośrednictwo ubezpieczeniowe itp.

Innowacyjne podejście do korzystania z e-centrum wykazała Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku - od listopada w pułtuskim biurze znajdują się elastyczne stanowiska pracy dzielnicowych. Policjanci korzystają z dobrze wyposażonego w sprzęt IT biura, a mieszkańcy każdego popołudnia mogą porozmawiać o swoich problemach z każdym dzielnicowym. Dodatkowym ułatwieniem dla mieszkańców jest możliwość przekazywania informacji za pośrednictwem komunikatora Gadu-Gadu lub e-maila.

W pułtuskim e-centrum pracują także dziennikarze, księgowi, pracownicy oddelegowani przez lokalne firmy, a także osoby, które są w trakcie realizacji planów biznesowych z dziedziny kultury, informatyki oraz edukacji zawodowej. Specjalną ofertę kierujemy do organizacji pozarządowych działających na terenie ziemi pułtuskiej, umożliwiając im korzystanie z zasobów lokalowych i technicznych.

Czy pracodawcy mogą zlecać pracę osobom pracującym w centrach telepracy?
Pracodawca może zlecać pracę jedynie swojemu pracownikowi. E-centrum nie jest agencją pracy. Nie zatrudniamy pracowników, aby ich następnie „wypożyczać” innym pracodawcom. Możemy podpowiedzieć, zasugerować, skontaktować firmę ze specjalistą w danej dziedzinie, ale nie przejmiemy od niej roli pracodawcy.

Czy pracownicy e-centrum pracują równie efektywnie co tradycyjni?
Nie każdy pracownik może wykonywać pracę poza siedzibą firmy. Niezbędna jest silna motywacja, samodyscyplina, umiejętność pracy bez nadzoru pracodawcy, gospodarowania czasem. Trudno jednak mówić o efektywności, jeśli elastycznemu pracownikowi będzie brakowało umiejętności zawodowych i doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.

Jeżeli jednak damy pracownikowi szansę wykazania się, uwzględnimy jego potrzeby, ograniczymy sytuacje stresowe wynikające ze sztywnego pojmowaniu miejsca i czasu pracy, możemy przyjąć, że będzie pracował wydajniej niż w tradycyjnym biurze.

W e-centrum każdy indywidualnie organizuje swoją pracę, a ponieważ pracuje według harmonogramu dostępu do stanowisk, musi zachować dyscyplinę.

System zabezpieczeń hasłami gwarantuje, że chociaż z jednego stanowiska komputerowego korzysta kilka osób, żadna z nich nie ma możliwości wglądu w cudze materiały. Również oprogramowanie umożliwia nieograniczoną łączność między pracodawcą a pracownikiem z zachowaniem całkowitej poufności informacji uniemożliwiającym dostęp do informacji osobom nieuprawnionym.

Co jeszcze centra oferują pracodawcom?
Firmy mogą korzystać z adresu e-centrum w kontaktach wzajemnych oraz w kontaktach z klientami i partnerami gospodarczymi. Na adres biura może być kierowana cała korespondencja przychodząca do firmy. Właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw chcemy też zainteresować nową ofertą – wspólnym sekretariatem – jeśli nie stać jest ich na zatrudnienie wykwalifikowanej sekretarki w pełnym wymiarze czasu. Zaletą e-centrum jest również zminimalizowanie kosztów zatrudnienia pracownika do wynagrodzenia za wykonywaną pracę, a także to, że z miejsca przy komputerze mogą korzystać osoby niepełnosprawne.

Czy w Polsce istnieją komercyjne e-centra?
Według mojej wiedzy, nie. Większość takich projektów finansowana jest z EFS, a więc do czasu zakończenia projektów nie może być mowy o działaniach komercyjnych. Odpowiednikiem e-centrów telepracy powstających w ramach projektu Elastan są natomiast Telecentrum i Telechatki utworzone w województwie zachodniopomorskim. Różnią się beneficjentami. W woj. pomorskim przeznaczone są przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Reklama

Co czeka centra telepracy w przyszłości?
Funkcjonowanie e-centrów w dotychczasowej formie – jako instytucji non profit finansowanych ze środków UE – będzie możliwe jedynie do końca trwania projektu, a więc do końca marca 2008 roku. Potem pracodawcy będą musieli ponosić koszty korzystania z e-centrum – na podstawie obecnych kosztów przewidujemy, że godzina pracy będzie kosztowała ok. 6 zł.

Na przyszłość będzie miał wpływ także rozwój gospodarczy. Jeżeli na odległość pracuje w Polsce ok. 1 proc. pracowników, a w Unii Europejskiej 11 proc., widać, w jakim kierunku będziemy podążać.

Oto adresy e-centrów:

• e-Centrum Telepracy w Garwolinie
ul. Kościelna 1, 08-400 Garwolin
tel.: 0600 323 141
faks: (025) 682 26 88
e-mail: e-centrum.garwolin@proinwestycje.pl• e-Centrum Telepracy w Pułtusku
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 06-100 Pułtusk
tel.: (022) 471 35 80, 471 35 82
tel./faks: (022) 692 42 13
e-mail: e-centrum.pultusk@proinwestycje.pl• e-Centrum Telepracy w Radomiu
plac Jagielloński 15/228, 26-600 Radom
tel.: (048) 383 80 61
faks: (048) 384 53 09
e-mail: e-centrum.radom@proinwestycje.pl____________________________________________________________________________

Janusz Borzyński jest dyrektorem Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku, instytucji współpracującej we wdrażaniu Projektu Elastan na ziemi pułtuskiej