Z Małego ZUS na dotychczasowych zasadach, jak zaznaczył resort rozwoju, korzysta ok. 170 tysięcy przedsiębiorców. "W styczniu do ulgi zgłosiło się ponad 50 tysięcy firm. W związku ze zmianami, które wchodzą w życie 1 lutego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych spodziewa się fali zgłoszeń do Małego ZUS-u Plus" - czytamy w poniedziałkowym komunikacie.

Reklama

Dotychczas z Małego ZUS-u mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. "Na przykład w styczniu ulga przysługuje firmom, których przychód wyniósł maksymalnie 67,5 tys. Ale już niedługo ten limit znacząco wzrośnie" - podkreśliło MR, które przygotowało zmiany we współpracy z ZUS.

Od 1 lutego z Małego ZUS-u będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, którego przychód z poprzedniego roku kalendarzowego nie przekroczył 120 tys. zł - podkreślono. "Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni" - wyjaśniono.

Zgodnie z nowymi przepisami zmieni się sposób obliczania składek. "Teraz kwota składek na Małym ZUS zależy od przychodu. Natomiast od lutego będzie zależała od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku" - wyjaśnił resort rozwoju.

Nie zmieni się natomiast - jak zaznaczono - sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek na Małym ZUS. "Podstawa wymiaru składek nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli między 780 zł a 3136,20 zł w 2020 roku)" - napisano.

Reklama

W wyliczeniu nowej podstawy wymiaru składek za luty ma pomóc przedsiębiorcy kalkulator Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dostępny na stronie eSkladka.pl. "Od lutego będzie on zawierał dane potrzebne do obliczeń dot. Małego ZUS-u Plus" - napisano.

Reklama

Przedsiębiorca, który spełnia warunki uprawniające do korzystania z Małego ZUS-u plus powinien zgłosić chęć korzystania z niej maksymalnie do 2 marca. "Zrobi to, składając w ZUS odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla Małego ZUS: 05 90 albo 05 92)" - wyjaśniono. Dodatkowo w marcu musi złożyć dokumenty rozliczeniowe za luty z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej - wskazano.

Z kolei firmy, które już w styczniu 2020 r. korzystają z Małego ZUS-u i chcą kontynuować ulgę na nowych zasadach nie muszą się przerejestrowywać. "Mają natomiast obowiązek dwukrotnie złożyć dokumenty rozliczeniowe z informacjami potrzebnymi do wyliczenia nowych składek – najpierw w lutym (za styczeń), potem w marcu (za luty)" - wyjaśniono.

Z Małego ZUS-u plus nie będą mogły skorzystać firmy, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od VAT, oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Ulga nie będzie też przysługiwać osobom, które wykonują dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiły dla niego jako pracownicy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Według MR Mały ZUS plus będzie można opłacać dopiero po wykorzystaniu przysługującej przez pierwszych sześć miesięcy prowadzenia działalności "ulgi na start” (jeśli przedsiębiorca się na nią zdecydował) oraz 2-letniego okresu preferencyjnych składek. "Na Małym ZUS Plus można być maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne" - przypomniał resort. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości. Szczegóły dot. zasadach korzystania z ulgi i obliczaniu składek są już dostępne na stronie biznes.gov.pl oraz www.zus.pl.