Specjalny przejazd składu Pendolino w nocy z 11 na 12 stycznia 2020 r. możliwy był dzięki zamontowanemu przez PKP PLK systemowi ERTMS/ETCS poziomu 2. Jak poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe, oznacza to że podróż nad polskie morze na trasie Warszawa – Gdynia w połowie roku będzie mogła się skrócić. Zwiększy się także przepustowość linii. "Specjalny przejazd pociągu Pendolino w nocy z soboty na niedzielę 12 stycznia na trasie Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny – Warszawa Wschodnia potwierdził, że jazda z prędkością 200 km/h jest możliwa, bezpieczna i komfortowa. Specjaliści z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Instytutu Kolejnictwa sprawdzali właściwe działanie urządzeń systemu ERTMS/ETCS poziomu 2 oraz pracę składu podczas rozwijania wyższych prędkości" - napisany w komunikacie.

Reklama

PKP PLK informują, że podczas przejazdu sprawdzane były odziaływania pomiędzy torem a pojazdem, oddziaływania aerodynamiczne na elementy infrastruktury przytorowej. Badano ponadto wydajność systemu zasilania oraz współpracę pantografu z siecią trakcyjną. Testowane było też działanie systemów radiołączności pociągowej. Zarządca krajowej infrastruktury informuje, że zebrane wyniki pozwolą uzyskać wymagane certyfikaty i dopuścić urządzenia do eksploatacji.

PKP PLK podaje, że wyższa prędkość nie jest jedynym efektem budowy systemu ERTMS/ETCS poziomu 2. Istotne jest również podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Urządzenia w torach przesyłają sygnały o zmianach na trasie do wyposażonej w komputer pokładowy lokomotywy. Informacje, wraz z danymi o warunkach przejazdu, dopuszczalnej prędkości i położeniu innych pociągów, trafiają wprost na pulpit maszynisty. Kierujący pociągami mają tym samym wszystkie szczegóły niezbędne do bezpiecznego prowadzenia składu. System nie ogranicza się tylko do przekazywania kierującym pociągami bieżących danych. Jego zadaniem jest także "kontrola" pracy maszynisty i w przypadku zignorowania ostrzeżeń, automatyczne dostosowanie prędkości pociągu do panujących warunków.

Na trasie wybudowano 54 maszty radiowe, które umożliwią wysyłanie do pociągów sygnałów z ośmiu Lokalnych Centrów Sterowania, za pośrednictwem kolejowej sieci cyfrowej komunikacji radiowej GSM-R. Pracę systemu nadzoruje systemem dyspozytorski w Warszawie i Gdańsku. Wartość projektu dotyczącego modernizacji linii kolejowej E65/C-E65 na odcinku Warszawa – Gdynia w zakresie m.in. instalacji systemu ERTMS/ETCS poziomu 2 oraz zasilania układu trakcyjnego to 928 mln zł.