Według PIE w 2020 r. polska gospodarka nieco zwolni, ale wciąż będzie rozwijała się w dobrym tempie. "Po około 5 proc. wzrostu PKB w 2018 r. oraz około 4 proc. wzrostu w 2019 r., w 2020 r. większość ekonomistów prognozuje wzrost w przedziale od 3,0 do 3,5 proc. To niewiele poniżej szacowanego przez NBP tempa wzrostu produktu potencjalnego w 2020 r. (3,6 proc.)" - czytamy w najnowszym wydaniu "Miesięcznika makroekonomicznego PIE".

Reklama

Polska, jak podkreślono, wciąż będzie też jednym z najlepiej rozwijających się państw Unii Europejskiej. Według prognozy Komisji Europejskiej, na które powołują się analitycy instytutu, wzrost PKB w Polsce w 2020 r. wyniesie 3,3 proc., wobec 2,1 proc. średnio w UE. "Tylko w trzech państwach UE – na Malcie, w Rumunii i w Irlandii – przewiduje się szybszy wzrost gospodarczy niż w Polsce" - napisano.

Eksperci zwrócili uwagę, że w ostatnich kilku latach prognozy Komisji Europejskiej dla Polski "prawie zawsze były zaniżone" w stosunku do ostatecznego wyniku naszej gospodarki. "Nie ma więc mowy o głębokim spowolnieniu czy nawet kryzysie" - zaznaczyli. Przewiduje się "jedynie nieco niższy wzrost PKB, charakterystyczny dla tej fazy cyklu koniunkturalnego, w której się obecnie znajdujemy, a na dodatek wyższy niż w większości państw naszego regionu" - dodali.

Kluczowy, w ich ocenie, będzie rozwój wydarzeń w 2020 r. w trzech obszarach: Brexitu, wojen handlowych oraz jesiennych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.

Reklama

Mimo nowych wydatków i niższych dochodów z PIT, finanse państwa będą, jak wskazali, stabilne. "Deficyt finansów publicznych w 2020 r. wyniesie 0,2 proc. PKB, a dług publiczny na koniec roku spadnie do 45,5 proc. PKB (prognozy te nie uwzględniają jednak wypłat 13. emerytury, których wartość to ok. 0,4 proc. PKB)" - wskazali, powołując się na KE. Wyjaśnili, że utrzymująca się dobra kondycja finansów publicznych to efekt uszczelniania systemu podatkowego, jednorazowych wpływów z przekształcenia OFE oraz wciąż solidnego wzrostu gospodarczego.

W 2020 r. przez 12 miesięcy będą działały programy uchwalone w 2019 r.– rozszerzenie 500+ na każde dziecko oraz obniżki podatków (niższa stawka PIT – 17 proc., zerowy PIT dla młodych oraz wyższe koszty uzyskania przychodów) - przypomnieli analitycy PIE. Łączny koszt tych rozwiązań to prawie 30 mld zł (wobec około 13 mld zł w 2019 r.) - podsumowali.