Minister, podczas wykładu wygłoszonego w ramach zakończenia Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności, podkreśliła, że ostatnie cztery lata koniunktury gospodarczej Polska "wykorzystała maksymalnie, na 200 proc." Przypomniała, że w ubiegłym rok osiągnęliśmy rekordowy wzrost PKB na poziomie 5,1 proc., natomiast rok 2019 zakończymy wzrostem PKB na mocną +czwórkę+. Zaznaczyła, że to znacząco więcej niż nasi najwięksi partnerzy, jak np. Niemcy, którzy notują wzrost PKB na poziomie 0,7 - 0,8 proc. Powiedziała, że choć światowa gospodarka spowalnia, to Polska powinna utrzymać wzrost o 2-3 punkty procentowe wyższy niż w strefie euro.

Reklama

Emilewicz zaznaczyła, że te dobre wyniki to w znacznej mierze zasługa polskich przedsiębiorców, którzy zwiększają nakłady na badania i rozwój, inwestycje, stawiają na rozwój eksportu. Są takie obszary jak np. usługi, gdzie notujemy nadwyżkę w handlu zagranicznym - wskazała. Podczas wykładu Emilewicz odniosła się też do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która - jak zaznaczyła - cały czas jest na bieżąco "aktualizowana i realizowana".

Wskazała, że choć Polska dysponuje mniejszym kapitałem na rozwój niż bogate kraje zachodnie jak np. Włochy, to naszą siłą jest kapitał ludzki. Mamy ludzi, którzy chcą i potrafią pracować, tworzyć rozwiązania, które zadziwiają ekspertów z największych światowych korporacji - mówiła.