Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 3,1 proc. r/r we wrześniu 2019 r. (po wzroście o 0,7 proc. r/r w poprzednim miesiącu), podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W ujęciu miesięcznym, w Polsce produkcja wzrosła o 1,2 proc. we wrześniu.

Reklama

W całej UE produkcja przemysłowa we wrześniu wzrosła o 0,2 proc. m/m i spadła o 1,2 proc. w ujęciu rocznym. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował wcześniej, że produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła we wrześniu o 5,6 proc. r/r, po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym - wzrosła o 3,5 proc.r/r.