Szacowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia wyniosła na koniec września 2019 roku 5,1 proc. Jest to spadek o 0,1 punktu procentowego w porównaniu do sierpnia. Poziom bezrobocia jest najniższy od 30 lat. Ze wstępnych danych resortu wynika, że liczba bezrobotnych w końcu września 2019 roku wyniosła 852,4 tys. osób - czytamy w komunikacie.

Reklama

Oznacza to, że w porównaniu do końca sierpnia 2019 roku liczba bezrobotnych spadła o 13,7 tys. osób, tj. o 1,5 proc. i była o 95 tys. osób niższa niż przed rokiem (spadek o 10 proc.)

We wrześniu zanotowano silniejszy spadek liczby bezrobotnych w porównaniu do ubiegłego roku, a także utrzymał się trend spadkowy stopy bezrobocia w Polsce. Cieszymy się z coraz lepszej kondycji rynku pracy oraz z faktu, że korzysta z tego coraz więcej osób - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa, cytowana w komunikacie.

Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 2,8 proc.) nadal utrzymuje się w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (8,5 proc.), wskazał też resort.

Reklama

Według wstępnych danych wojewódzkich urzędów pracy, liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy wyniosła 109,2 tys. - to wzrost o 0,4 tys., tj. 0,4% w porównaniu do sierpnia - czytamy dalej w komunikacie.

Według założeń do przyszłorocznego budżetu, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2019 r. wyniesie 5,5 proc., a na koniec 2020 r. - 5,1 proc. wobec 5,8 proc. z końca 2018 r.