Według komunikatu Urzędu, zamiar koncentracji zgłoszono pod koniec kwietnia. Orange Polska S.A. zwróciła się do Urzędu z wnioskiem o zgodę na przejęcie kontroli nad Blue Soft sp. z o.o. oraz pośrednio nad kontrolowaną przez BlueSoft spółką Essembli sp. z o.o. W wyniku koncentracji Orange nabędzie 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym BlueSoft.

Reklama

BlueSoft oraz Essembli działają na rynku sprzedaży rozwiązań i usług IT, z kolei Grupa Orange Polska działa na wielu rynkach właściwych związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, a za pośrednictwem należącej do grupy spółki Integrated Solutions sp. z o.o. („Integrated Solutions”), także na rynku sprzedaży rozwiązań infrastruktury i usług IT.

Jak uzasadniał wnioskodawca, w wyniku koncentracji Grupa Orange Polska nabędzie nowe technologie, produkty i kompetencje IT, co umożliwi lepszą i pełniejszą obsługę dotychczasowych klientów Grupy Orange Polska, a także co doprowadzi do uzyskania synergii biznesowych.