Arkadiusz Siwko od grudnia 2015 r. był prezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zrezygnował ze stanowiska w lutym 2017 r. Był m.in. prezesem Operatora Logistycznego Paliw Płynnych (OLPP), obecnie wchłoniętej przez PERN, szefem Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych (1991-92), kiedy kierował nim Antoni Macierewicz. Zasiadał też w radzie nadzorczej PKN Orlen.

Reklama

29 czerwca 2018 r. rada nadzorcza Energi powołała Siwko z dniem 2 lipca na stanowisko prezesa. Wcześniej obowiązki prezesa pełniła Alicja Barbara Klimiuk. Obowiązki objęła w lutym br., po tym, jak z funkcji prezesa spółki zrezygnował Daniel Obajtek.

Zarząd spółki Energa SA informuje, że w związku z odwołaniem pana Arkadiusza Siwko z pełnienia funkcji prezesa zarządu Energa SA w dniu 31 lipca 2018 roku, zarząd podjął uchwałę o powierzeniu pełnienia obowiązków prezesa zarządu spółki pani Alicji Barbarze Klimiuk" - poinformowała w środowym komunikacie spółka.

Klimiuk pełniła już obowiązki prezesa Energi, po tym, jak w lutym br. z funkcji prezesa zrezygnował Daniel Obajtek, który przeszedł na stanowisko prezesa PKN Orlen.

Reklama

Jak czytamy na stronie spółki, Klimiuk ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w spółkach prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa. "W okresie konsolidacji GK Energa z Zespołem Elektrowni w Ostrołęce nadzorowała proces wydzielenia operatora systemu dystrybucyjnego, utworzenia spółki obrotu energii elektrycznej oraz restrukturyzację spółek zależnych wewnątrz GK Energa" - napisano. Dodano, że w latach 2006 - 2007 była także członkiem rad nadzorczych takich spółek, jak: Towarowa Giełda Energii, Zespół Elektrowni Ostrołęka oraz Cergia Energetyka Toruńska.

Reklama

Wcześniej (1992 – 1998) jako wiceprezydent Suwałk sprawowała nadzór nad sprawami z zakresu finansów, inwestycji infrastrukturalnych, geodezji, gospodarki przestrzennej oraz spółek handlowych z obszaru usług komunalnych. W latach 1998 – 2006 była prezesem i wiceprezesem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, odpowiadała m.in. za nadzór nad budową i rozwijaniem infrastruktury na terenie SSE i kontrolowanie działalności przedsiębiorców w zakresie zgodności ich działalności z wydanymi pozwoleniami.

Jak podano, od 2008 do 2013 r. prowadziła własną działalność gospodarczą, a od 2014 r. była dyrektorem Centrum Transferu Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Zysk netto Grupy Energa wyniósł w 2017 r. 773 mln zł. EBITDA wyniosła 2 mld 160 mln zł. Na 2018 r. Energa planuje nakłady 1,3 mld zł w dystrybucji i ponad 0,4 mld zł w wytwarzaniu.