Państwowa Inspekcja Pracy wydała w tej sprawie specjalne oświadczenie. Dotyczy ono nieścisłości, jakie według tej instytucji pojawiały się w mediach i dotyczyły zasad prowadzenia handlu w niedzielę na dworcach i w przylegających do nich galeriach handlowych.

Reklama

"Na wspomnianej konferencji prasowej pytania dziennikarzy dotyczyły możliwości prowadzenia handlu m.in. przez konkretny sklep należący do sieci +Biedronka+, zlokalizowany na Dworcu Centralnym w Warszawie. W tym wyraźnie określonym i zbadanym przypadku nie ma wątpliwości, że placówka ta jest zlokalizowana bezpośrednio w hali dworca i jej działalność może być uznana za służącą obsłudze podróżnych" - czytamy w oświadczeniu.

Nie oznacza to jednak, jak podkreśla PIP, że wszystkie sklepy należące do tej sieci położone na innych dworcach lub w ich pobliżu mogą prowadzić handel w niedzielę. Zgodnie z interpretacją przepisów, opracowaną przez PIP i Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, przy stosowaniu wyłączenia z art. 6 ust. 1 pkt 13 ustawy należałoby kierować się przede wszystkim funkcją, jaką pełni dworzec, którą jest obsługa podróżnych (funkcji takiej nie pełnią placówki handlowe usytuowane w galeriach handlowych, znajdujących się przy dworcach). Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, dworzec jest to miejsce przeznaczone do odprawy pasażerów, w którym znajdują się w szczególności: przystanki komunikacyjne, punkt sprzedaży biletów oraz punkt informacji dla podróżnych.

Reklama

Inspektorzy pracy za każdym razem będą indywidualnie ustalać, czy placówka prowadząca działalność faktycznie znajduje się na dworcu i czy jej działalność jest związana z bezpośrednią obsługą podróżnych. Dopiero wtedy podejmą decyzję, czy dana placówka może być otwarta m.in. w niedzielę i święta wolne od handlu, czy też nie.

Reklama