Marek Belka został powołany do rady nadzorczej Citi Banku Handlowego na trzyletnią kadencję.

Reklama

- Prof. Marek Belka nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Belka nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych – poinformował Bank Handlowy w komunikacie.