Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 2,8% r/r w 2016 r. wobec 3,9% wzrostu w poprzednim roku, podał wstępne szacunkowe dane Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Reklama

W 2016 r. popyt krajowy wzrósł realnie o 2,8% wobec wzrostu o 3,4% w 2015 r. Spożycie ogółem w ub.r. wzrosło o 3,6%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 3,6% (w 2015 r. wzrost odpowiednio: 3% i 3,2%), podał też Urząd.

Akumulacja brutto zmniejszyła się realnie o 0,3% w 2016 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe spadły o 5,5% (wobec wzrostu odpowiednio o 4,9% oraz o 6,1% rok wcześniej). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej w ub.r. wyniosła 18,5% wobec 21% w 2015 r.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2016 r. wzrosła o 2,7% r/r wobec wzrostu o 3,8% w 2015 r., podał także GUS. Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 3,5% w ub.r. (wobec wzrostu o 6,5% w 2015 r.), wartość dodana brutto w budownictwie spadła o 11,9% w ub.r. (wobec wzrostu o 3,8% w 2015 r.). W handlu i naprawach wskaźnik ten wzrósł o 5,4% (wobec wzrostu o 3,7% w 2015 r.).

Wpływ popytu krajowego na PKB w 2016 r. wyniósł 2,7 pkt proc. (wobec 3,3 pkt w 2015 r.), wpływ spożycia ogółem - 2,8 pkt (wobec 2,3 pkt), wpływ nakładów brutto na środki trwałe wyniósł -1,1 pkt wobec +1, pkt, podał także Urząd.

Trzynastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewało się, że wzrost PKB w ub.r. wyniósł średnio 2,67% (prognozy wahają się od 2,5% do 2,9%). Według nich, popyt krajowy wzrósł w ub.r. o 2,5-3% r/r; spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 3-4%. Ekonomiści spodziewali się spadku nakładów brutto na środki trwałe w ub.r. o 4-6%.