Realizując badanie chcieliśmy sprawdzić dominujące w społeczeństwie postawy wobec elektronicznych paragonów w kontekście gromadzenia przez państwo naszych danych zakupowych w powiązaniu z danymi osobowymi - powiedział senior research manager Krzysztof Chmielewski, cytowany w komunikacie.Reklama

Za e-paragonami opowiada się niewiele ponad 1/4 ankietowanych. Nieco większy odsetek zwolenników e-paragonów jest wśród osób młodszych - do 25. roku życia (33 proc.). W najstarszej grupie respondentów sprzeciw wobec e-paragonów jest najsilniejszy - blisko 7 na 10 osób w wieku powyżej 45 lat opowiada się przeciwko nim, podano również.

Blisko 2/3 respondentów jest przeciwnych gromadzeniu przez państwo danych o wszystkich ich zakupach, w tym blisko połowa (44 proc.) wyraziła zdecydowany sprzeciw. Zgodę deklaruje niecałe 30 proc. badanych - czytamy w komunikacie.Na pytanie o przyczyny sprzeciwu wobec gromadzenia danych zakupowych respondenci odpowiadali najczęściej, że są one ich prywatną sprawą. Słowo "prywatność" pojawiało się w wypowiedziach respondentów najczęściej ze wszystkich wyróżnionych słów kluczowych, podano również.

Zdaniem zdecydowanej większości respondentów (84 proc.) dostęp instytucji państwowych do danych o ich zakupach byłby naruszeniem prywatności. 72 proc. ankietowanych nie wyraziłoby zgody na udostępnienie danych o swoich zakupach do analiz instytucjom publicznym, a 78 proc. - podmiotom prywatnym do celów marketingowych - czytamy w komunikacie.

Mniej niż połowa ankietowanych stwierdziła, że sama analizowałaby swoje dane zakupowe, gdyby były im one udostępnione w internecie. W połączeniu z dużym sprzeciwem wobec e-paragonów wynik ten wskazuje na brak entuzjazmu wobec tej idei. Korzyści płynące z tego rozwiązania wydają się nie być wystarczająco atrakcyjne, aby zrekompensować respondentom naruszenie prywatności spowodowane gromadzeniem ich danych zakupowych - podsumował Chmielewski.Badanie zostało zrealizowane zostało metodą CAWI (wywiady online) na próbie 1 072 Polaków w wieku 17-60 lat, reprezentatywnej w stosunku do rozkładu płci, wieku i miejsca zamieszkania, w dniach 26-30 sierpnia 2016 r.

Reklama