Rząd zakładał, że w tym roku na program przeznaczy ok. 17 mld zł.