Reklama

Decyzja o obniżeniu ratingu dla PZU SA jest związana z decyzją o obniżeniu oceny ratingowej Polski z A- do BBB+ dla długoterminowych zobowiązań w walutach obcych oraz z A/A-1 do A-/A-2 dla odpowiednio długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie lokalnej, z perspektywą negatywną. Obniżenie to nie wynika ze zmiany kondycji finansowej spółki - czytamy w komunikacie.

W połowie stycznia S&P obniżyła suwerenny rating kredytowy Polski w walucie obcej do BBB+ z A- z perspektywą negatywną. Jednocześnie długo- i krótkoterminowa ocena w walucie lokalnej została obniżona do A-/A-2 z A/A-1. Krótkoterminowa ocena kredytowa w walucie obcej została potwierdzona na poziomie A-2.

Agencja podała wówczas, że od wygrania wyborów w październiku 2015 roku, nowy polski rząd zainicjował różne inicjatywy legislacyjne, które uważa za osłabienie niezależności i skuteczności kluczowych instytucji, co znalazło odzwierciedlenie ocenie instytucjonalnej.