Kiedy banknot budzi nasze zastrzeżenia co do autentyczności, mamy trzy możliwości.
Możemy porównać go z innym, którego jesteśmy pewni, poradzić się w najbliższym banku komercyjnym – ich pracownicy są przeszkoleni z zakresu wykrywania fałszerstw (sporządzą też protokół z zatrzymania banknotu i wyślą go na policję, a ta do centrali Narodowego Banku Polskiego w celu dokonania szczegółowej ekspertyzy) lub od razu zgłosić się na policję (także skontaktuje się z centralą NBP, której pracownicy ostatecznie potwierdzą autentyczność banknotu lub jej zaprzeczą). Trzeba się jednak przy tym liczyć z faktem, że taki banknot zostanie zatrzymany i to bez prawa zwrotu równowartości, jeśli nie będzie autentyczny.
– Nie wolno próbować – w żaden sposób – wprowadzić go do obiegu, bo jest to wtedy czyn karalny, zagrożony bardzo wysokimi karami – przestrzega Barbara Jaroszek, zastępca dyrektora departamentu emisyjno-skarbcowego Narodowego Banku Polskiego. Od grzywny przez ograniczenie wolności po pozbawienie wolności do jednego roku, zgodnie z artykułem 312 Kodeksu Karnego.
Statystyki pokazują, że około połowa banknotów zgłaszanych do ekspertyz Narodowego Banku Polskiego okazuje się prawdziwa. Najczęściej podejrzenie budzi fakt, że są one mocno zabrudzone lub zużyte. Co się z nimi dalej dzieje? O ile fałszywe banknoty pozostają dowodami w sprawie i przechowywane są w depozycie, o tyle te prawdziwe, które także budziły wątpliwości, kierowane są do zniszczenia, a ich równowartość przekazywana osobie,
do której banknot należał.Jak poznać, czy to oryginał?

Aby ustrzec się przed przyjęciem falsyfikatu, należy sprawdzać wszystkie banknoty. Ocenę ich autentyczności można przeprowadzić w czterech prostych krokach: dotknij, popatrz, przechyl i sprawdź. Wystarczy przy tym przejść co najmniej dwa z nich, bo fałszerze – jak pokazuje praktyka – próbują imitować tylko jeden typ zabezpieczeń.

1. Dotknij.
Autentyczne banknoty drukowane są na specjalnym papierze (papier banknotowy), który jest sztywny i szeleści. Po drugie znajduje się na nich wypukłe elementy graficzne – wyczuwalne dotykiem są m.in.: oznaczenie nominału, nazwa emitenta – NBP i portret władcy.

2. Popatrz, także pod światło
Skoro masz już banknot w dłoni, to sprawdź, czy widnieje na nim wizerunek polskiego władcy (zdarzają się też postaci z kreskówek, to nie żart), a patrząc pod światło, poszukaj trzech rodzajów zabezpieczeń: znaku wodnego, nitki zabezpieczającej i fragmentów korony w owalu nadrukowanej po obu stronach.

3. Przechyl banknot
Poszukaj farby, która w zależności od kąta patrzenia zmieni kolor na elementach graficznych.

4. Poszukaj…
…. mikrodruku, czyli tekstu nadrukowanego w bardzo małej skali. Sprawdź, czy jest czytelny. Pozostałe zabezpieczenia, w postaci świecących elementów, widoczne są jedynie w promieniach UV.

Pobierz NBP Safe z Google PlayPobierz NBP Safe z iTunes

Partner opracowania: