Na Litwie oficjalnie uruchomiono gazociąg Kłajpeda - Kurszany. Dzięki niemu powstała możliwość przesyłu gazu z litewskiego terminala LNG na Łotwę i do Estonii. Wartość wydatków związanych z realizacją inwestycji sięga 64 milionów euro. Milion 800 tysięcy dołożyła Łotwa, na budowę pozyskano też środki unijne.

Reklama

W ubiegłym roku Spółka "Amber Grid" i Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci Unii Europejskiej podpisały porozumienie w sprawie wsparcia finansowego UE na budowę gazociągu magistralnego Kłajpeda-Kurszany. Na mocy tej umowy, projekt otrzymał wsparcie w wysokości 27,6 miliona euro w ramach instrumentu "Łącząc Europę".

Dzięki terminalowi w Kłajpedzie, Litwa stała się mniej zależna od dostaw z rosyjskiego Gazpromu. Dzięki uruchomieniu gazociągu z Kłajpedy do Kurszan, również Łotwa i Estonia stają się bardziej niezależne energetycznie od Rosji. Daje to też szanse na wynegocjowanie z rosyjskimi dostawcami niższych cen gazu.