Mantas Bartuszka wyraził nadzieję, że działanie terminalu już w pierwszym roku przekona odbiorców o jego sprawności i - co za tym idzie - możliwościach zwielokrotnienia operacji.

Reklama

Pływający terminal LNG - to specjalny statek z instalacjami do magazynowania, przeładunku i regazyfikacji gazu skroplonego. W sierpniu ubiegłego roku litewska państwowa spółka LitGas podpisała z norweskim Statoilem kontrakt na dostawy gazu skroplonego (LNG). Na razie umowa przewiduje dostawę 540 mln metrów sześciennych gazu rocznie.

Dzięki gazoportowi Litwa staje się dużo mniej zależna od dostaw z rosyjskiego Gazpromu, zwiększa swe bezpieczeństwo energetyczne i ma większe szanse na wynegocjowanie z rosyjskim koncernem niższych cen.