Dodał, że na koniec czerwca br. nastąpił spadek aktywów w kasach o prawie 6 proc., czyli 800 mln zł, a depozytów o prawie 4 proc. tj. o prawie 500 mln zł.

Reklama

Należy zwrócić uwagę, że mamy też sytuację z dużym bagażem kredytów przeterminowanych (...), wynoszącym blisko 3 mld zł, przy portfelu wynoszącym niecałe 10 mld zł. Można powiedzieć więc, że ok. 30 proc. tego portfela to kredyty nieregularne - podkreślił.

Jakubiak dodał, że dane te dotyczą kas nadal funkcjonujących i nie dotyczą pięciu kas, które upadły.

Trzeba też mieć na uwadze, że jeśli chodzi o wyniki kas, sytuacja prawdopodobnie będzie wyglądała jeszcze gorzej, gdyż nie uwzględnia ona wyników inspekcji prowadzonej przez pracowników Urzędu (KNF-PAP) - zaznaczył.

Podał, że obecnie 12 kas, na 49 działających, ma ujemne fundusze własne, a po uwzględnieniu wyników inspekcji liczba ta wzrosłaby do 17. Dodał, że 31 kas generuje stratę bieżącą. Ich sytuacja nie ulega zmianie, a nawet z każdym miesiącem jest gorzej - dodał Jakubiak.

40 na 49 podmiotów jest zobowiązanych do przeprowadzenia postępowania naprawczego - dodał.