Reklama

Prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej Rafał Matusiak argumentował na specjalnie zwołanej konferencji, że informacje rozpowszechniane przez przedstawicieli rządu i Platformy, są oparte na fałszywych danych.

Na posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej przedstawiono tylko i wyłącznie raporty firmy audytorskiej, która została wynajęta do powtórnego zbadania sprawozdań finansowych grupy największych Kas za rok 2013, a nie obecnej sytuacji - mówił prezes Krajowej SKOK.

Na podstawie tych danych - jak tłumaczył Rafał Matusiak - w ubiegłym tygodniu minister finansów przedstawił w Sejmie informację o sytuacji w SKOK-ach.

Reklama

Zdaniem Rafała Matusiaka to nic innego, jak polityczna rozgrywka rządzącej partii. Jak podkreśla, mamy do czynienia z przybierającym na silne wciąganiem SKOK-ów w brudną kampanię polityczną. W ocenie prezes Matusiaka, znamiennym jest również fakt, że całe zamieszanie wywołano w przeddzień posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego, który zbada zgodność ustawy o SKOK z ustawą zasadniczą.

Reklama

Z kolei, prezes Wielkopolska SKOK Jarosław Kazimierski, zwrócił uwagę, iż audyt finansowy przeprowadzony na zlecenie KNF w największych kasach robiły osoby do tego nieuprawnione, nieposiadające uprawnień biegłego rewidenta. Jak mówił, jedna z głównych osób przeprowadzających kontrolę jest bądź była pracownikiem Komisji Nadzoru Finansowego.

Szef największego SKOK-u, Stefczyka, Andrzej Sosnowski mówił z kolei, iż minister finansów w krytycznych wypowiedziach o kasach oszczędnościowych opierał się jedynie na danych z audytu z 2013 roku. Tymczasem wszystkie instytucje kontrolne i nadzorujące SKOK-i mają przecież dane nowsze, z 2014 roku.

Tu sytuacja Kasy Stefczyka nie wygląda już tak źle - powiedział prezes Sosnowski. Jak powiedział, Kasa Stefczyka zamknęła omawiany okres zyskiem 81 milionów złotych, a udział kapitałów własnych wynosi 422 miliony złotych.

Te dane zostały skorygowane o najnowsze rozporządzenia ministra finansów i najnowsze rekomendacje i zalecenia odnośnie wyceny poszczególnych składników aktywów kas spółdzielczych - dodał prezes SKOK-u Stefczyka.

W miniony czwartek na posiedzeniu specjalnej sejmowej podkomisji minister finansów mówił, że sytuacja sektora kas oszczędnościowych jest "niezwykle poważna". Mateusz Szczurek przekazał między innymi, że pięć największych SKOK-ów w 2013 roku miało ujemne fundusze własne. Chodziło o kwotę ponad miliard dwieście milionów złotych.