Inwestorów do Polski przyciąga przede wszystkim: dostępność dobrze wykwalifikowanych i zmotywowanych do pracy specjalistów, coraz bardziej rozwinięta infrastruktura oraz stabilna sytuacja polityczno-gospodarcza kraju. O atrakcyjności Polski świadczy też zróżnicowanie lokalizacji, w których istnieją silne centra akademickie.

Reklama

Według raportu, Polska oferuje obecnie najbardziej atrakcyjne lokalizacje do budowy centrów usług biznesowych spośród wszystkich miast europejskich. Polacy wykorzystują w nich znajomość 40 języków.

Koszty pracy ponoszone przez inwestorów w Polsce są zdecydowanie wyższe niż w Indiach czy w Bułgarii lub Rumunii. Dlatego - jak tłumaczą autorzy raportu - międzynarodowi inwestorzy wybierają nasz kraj głównie w sytuacji, gdy planują budowę centrów zaawansowanych usług biznesowych.