Obecny prezes Zbigniew Derdziuk, który podał się do dymisji, pozostanie na tym stanowisku do końca marca.

Reklama

O miejsce to walczą teraz: Katarzyna Kalata (Warszawa), Piotr Kobierski (Warszawa), Michał Schröder, (Gdynia), Edyta Stępień, (Częstochowa) i Adam Niedzielski (Warszawa). Tylko ten ostatni był wcześniej związany z ZUS - był dyrektorem departamentu kontrolingu w centrali ZUS.

- Kandydat na nowego prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych musi mieć polskie obywatelstwo, korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać kompetencje kierownicze. Dodatkowo wymagany jest co najmniej 6-letni staż pracy, w tym 3-letni na stanowisku kierowniczym oraz wykształcenie i wiedza z zakresu spraw, jakimi zajmuje się ZUS - podaje także Polskie Radio.