Przedsiębiorcy muszą liczyć się z istotnymi zmianami. Będą między innymi mieli obowiązek umieszczenia na stronie internetowej swoich danych identyfikujących (adres, telefon). Prawnik BCC Radosław Płonka ocenia tę zmianę pozytywnie, ponieważ zwiększy ona przejrzystość transakcji.

Reklama

Zmieniają się też regulaminy sklepów. Sklepy będą musiały jednoznacznie informować, że kliknięcie w określony przycisk wiąże się z koniecznością zapłaty. Obowiązkowa będzie także informacja o wszystkich składnikach finalnej ceny - takich jak koszt przesyłki.

Sprzedawca, który dokonuje transakcji na odległość, na przykład za pośrednictwem internetu, będzie musiała przedstawić klientowi formularz odstąpienia od umowy. Kupujący na odstąpienie od transakcji ma 14, a nie - jak dotychczas - 10 dni.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował informacje na temat nowej regulacji. Najważniejsze zmiany, które przynosi ustawa, zebrane są na stronie internetowej: www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.