Finansowane z niego mają być działania, które pozwolą na rozwój szybkiego internetu w Polsce. Chodzi o rozszerzenie dostępu do szerokopasmowej sieci na terenach wiejskich oraz o ułatwienie obywatelom korzystania z e-usług.

Reklama

To pierwszy z 21 polskich programów, który został zatwierdzony przez Komisję Europejską. Do 2020 roku Polska otrzyma około 80 miliardów euro na politykę spójności. Ponad 45 miliardów euro zostanie rozdzielone na duże programy krajowe, reszta na programy regionalne, zarządzane przez samorządy.

Komisja przyznała niedawno, że są opóźnienia w negocjacjach z Polską w sprawie programów operacyjnych. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju informowało, że rokowania zmierzają ku końcowi.