Ograniczenie wydatków budżetowych, walka z bezrobociem młodzieży czy inwestycje w infrastrukturę kolejową - to główne rady Brukseli dla polskiego rządu.
Bruksela zaleca nam ograniczenie wydatków, które nie mają wpływu na rozwój gospodarczy. Unijni urzędnicy radzą uproszczenie systemu podatku VAT, poprawę jakości usług medycznych, lepsze wydawanie pieniędzy na politykę społeczną czy utworzenie specjalnej rady budżetowej..


Reklama

Przedstawiciel Komisji Europejskiej, Rafał Wielądek podkreśla, że wypełnienie zaleceń spowoduje, że polska gospodarka zacznie się szybciej rozwijać. Jednym z warunków jest dyscyplina budżetowa, nad którą miałaby czuwać specjalna rada polityki fiskalnej. Bruksela nie będzie wpływać na kształt takiego gremium, ale mogłoby ono funkcjonować do Rady Polityki Pieniężnej. Rozmówca IAR wskazuje, że potrzebna jest niezależna instytucja, która po roku budżetowym mogłaby ocenić czy wykonanie budżetu było zgodne z założeniami.

Ekonomista, profesor Stanisław Gomułka podkreśla, że utworzenie takiej rady, choć nie rozwiązałoby polskich problemów zwiększyłoby finansową wiarygodność na arenie międzynarodowej. Ekspert w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową wskazuje, że Polska od wielu lat ma problem ze zrównoważeniem budżetu, a inwestorzy wciąż pamiętają niewypłacalność naszego kraju sprzed ponad 30 lat.

Były minister finansów i szef nadzoru finansowego Stanisław Kluza uważa, że zalecenie utworzenia rady fiskalnej to konsekwencja polityki Unii Europejskiej, która próbuje ujednolicić politykę budżetowa i fiskalną w całej wspólnocie. Rozmówca IAR wskazał, że wspólnota pracuje nad tak zwaną unią fiskalną, a takie zalecenia dla krajów spoza strefy euro maja utrzymać zainteresowanie reformowaniem finansów publicznych.

Wśród zaleceń Komisji Europejskiej znajdują się także: zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży, poprzez lepsze przystosowanie szkolnictwa do potrzeb rynku pracy, zachęcenie dorosłych do zdobywania nowych umiejętności czy działania na rzecz przechodzenie pracowników z umów cywilnoprawnych na umowy o pracę. Unia zaleca też aktywizację kobiet. Do tego potrzebna jest rozbudowana sieć żłobków i przedszkoli. Rolnicy oraz górnicy powinni zostać włączeni do powszechnego systemu emerytalnego. Wśród zaleceń są także: reforma podatków, która zachęci prywatne firmy do inwestowania w badania naukowe, rozbudowa i modernizacja polskiej energetyki, inwestycje w dziedzinie infrastruktury kolejowej czy uproszczenie działalności przedsiębiorstw.

Podobne rozwiązania doradzała Polsce OECD. W marcu tego roku zaleciła naszym władzom ograniczenie deficytu budżetowego i długu publicznego, kontynuowanie prywatyzacji i ograniczenie zaangażowania państwa w konkurencyjnych sektorach czy utworzenie specjalnej rady fiskalnej.