Wiceprezes Urzędu Halina Dmochowska zaznacza, że tempo wzrostu umocniło się w porównaniu z IV kwartałem 2013 roku.

Reklama

Utrwalił się między innymi pozytywny wpływ popytu krajowego na wzrost PKB oraz eksportu. Mamy niską inflację.

Z danych Urzędu wynika poza tym, że inwestycje w pierwszym kwartale w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku wzrosły o 10,7 procent.