Marek Woszczyk na początku grudnia złożył dymisję z funkcji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, gdzie pracował od 1998 roku, w tym na najwyższym stanowisku od czerwca 2011 roku.

Konkurs na nowego prezesa PGE rozpisano po rezygnacji Krzysztofa Kiliana.

Nieoficjalnym powodem miał być konflikt z premierem i ministrem skarbu w sprawie budowy elektrowni w Opolu.