Posłowie wyrazili zgodę na zmniejszenie wydatków bieżących Instytutu Pamięci Narodowej i utworzenie specjalnego funduszu, który pozwoli na prowadzenie badań identyfikacyjnych bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego. Kolejna poprawka przewiduje zmniejszenie wydatków bieżących na szkolnictwo wyższe i utworzenie rezerwy celowej, z której będzie finansowana Chrześcijańska Akademia Teologiczna.

Reklama

Posłowie zdecydowali także o przekazaniu dodatkowych środków na dofinansowanie starań Krakowa o organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 roku. Kolejna poprawka zakłada zmiany w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a ostatnia równoważy przychody oraz koszty w planie finansowym Rzecznika Ubezpieczonych.

Deficyt w 2014 roku ma nie przekraczać 47,7 miliarda złotych. Dochody państwa mają wynieść przeszło 276,9 miliarda złotych, a wydatki nie będą wyższe niż 324,6 miliarda. Gospodarka ma odbudowywać się po kryzysie - rząd prognozuje, że PKB w przyszłym roku wzrośnie o 2,5 procent. Inflacja ma osiągnąć poziom 2,4 procent, a w kolejnych trzech latach - po 2,5 procent.