Obecnie najwięcej Polaków przebywa w Niemczech a także we Włoszech, w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji. 

Nieznaczny spadek napływających środków, wynika głównie ze stabilizacji poziomu migracji i jednoczesnej zmiany jej struktury. Maleje udział wyjeżdżających na krótko. Maleje też udział migrantów przebywających za granicą w związku z pracą.

Kryzys w Europie spowodował spadek liczby emigrantów. Rocznie wyjeżdża z kraju około 150 tys. osób, podczas kiedy w latach 2004-2007 było to 350 tysięcy rocznie.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, dominowały przekazy zatrudnionych w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Irlandii.