Polska już po raz drugi otrzymała dodatkowy czas na redukcję deficytu.

Reklama

W czerwcu państwa członkowskie uzgodniły, że będzie to rok 2014. Komisja Europejska uznała jednak niedawno, że rząd w Warszawie nie podjął skutecznych i trwałych działań w tym zakresie i wyznaczyła mu nowy termin, zaakceptowany dziś przez państwa członkowskie.

- Dostaliśmy dodatkowy rok, z czego Polska powinna się bardzo cieszyć - powiedział minister finansów Mateusz Szczurek.

- Pozwoli to na taką politykę konsolidacji fiskalnej i taką politykę ograniczania deficytu budżetowego, która będzie mniej szkodliwa dla wzrostu gospodarczego i bardziej racjonalna - dodał minister Szczurek.

Zgodnie z nowymi zaleceniami, w 2014 roku deficyt w Polsce powinien wynieść 3,9 proc. PKB, a w 2015 roku spaść poniżej dozwolonego - 3-procentowego progu i wynieść 2,8 proc. PKB.

Czas na podjęcie działań dotyczących redukcji Warszawa ma do kwietnia przyszłego toku. Wtedy Komisja Europejska ponownie oceni sytuację w Polsce.