Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 0,8% r/r w II kw. 2013 r. wobec 0,5 proc. wzrostu w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim (eksperymentalnym) szacunku tych danych. W II kwartale 2013 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2005) wzrósł realnie o 0,4 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 1,1 proc. - głosi komunikat.

Reklama

Piętnastu analityków uwzględnionych w zestawieniu ISBnews spodziewało się, że wzrost PKB w II kw. 2013 roku wyniósł średnio 0,75 proc. (prognozy wahają się od 0,6 proc. do 0,9 proc.). Ministerstwo Gospodarki szacowało, że wzrost PKB w II kw. wyniósł 0,8 proc. r/r. Wzrost PKB niewyrównany sezonowo (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) w ujęciu rocznym w kolejnych kwartałach 2012 r. wyniósł odpowiednio: 3,5 proc.; 2,3 proc.; 1,3 proc. i 0,7 proc.

GUS opublikował dziś szybki (eksperymentalny) szacunek PKB za II kw., natomiast kolejny szacunek PKB za ten okres zostanie podany 30 sierpnia podczas konferencji prasowej. Szybkie szacunki kwartalne PKB w 2013 r. mają charakter opracowań eksperymentalnych. Zakłada się, że od 2014 r. badania szybkich szacunków kwartalnych produktu krajowego brutto wejdą do standardowej praktyki statystycznej poprzez odpowiednie zapisy do Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej" - czytamy też w komunikacie.