Powodem takiej decyzji jest niedostateczna kontrola przy wykorzystywaniu unijnych funduszy rolnych. Początkowo suma była wyższa - 39 milionów euro, ale Polska zorientowała się i wstrzymała na czas wypłatę niektórych funduszy.

Reklama

To nie pierwszy raz gdy Komisja Europejska żąda od Polski zwrotu unijnych pieniędzy. W maju Bruksela ukarała Polskę za niewystarczające kontrole wniosków o dotacje w mniejszych gospodarstwach rolnych w latach 2004-2006. Chodziło wtedy o prawie 80 milionów euro.