Zarząd Hawe S.A.(...) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 lipca 2013 roku rada nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania pana Jarosława Bauca na funkcję wiceprezesa zarządu spółki - głosi komunikat.

W komunikacie przypomniano, że Jarosław Bauc pełnił m.in. funkcję prezesa oraz członka zarządu Polkomtel, był prezesem zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Skarbiec – Emerytura, a także prezesem zarządu Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Był też prezesem zarządu Skarbiec Asset Management Holding. oraz pełnił funkcję prezesa zarządu oraz dyrektora finansowego Skarbiec Investment Management.

Reklama

W służbie publicznej Bauc w latach 1998-2001 pełnił funkcję sekretarza stanu, a od czerwca 2000 do sierpnia 2001 był ministrem finansów. Jako sekretarz stanu był przedstawicielem Rady Ministrów w Radzie Polityki Pieniężnej przy Narodowym Banku Polskim, podano również.

Grupa Kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na GPW od 2007 roku. W 2012 spółka odnotowała 108 mln zł skonsolidowanych przychodów. Hawe posiada 100 % udziałów w spółce Otwarte Mazowieckie Sieci Szerokopasmowe.