Pierwszy będzie obejmował 30 największych i najbardziej płynnych spółek. Docelowo zastąpi WIG20. Będzie indeksem cenowym, co oznacza, że przy obliczaniu jego wartości będą brane pod uwagę jedynie ceny zawartych transakcji. W jego skład wejdzie nie nie więcej niż siedem spółek z jednej branży, a udział jednej spółki w kapitalizacji całego indeksu będzie ograniczany do 10%.

Reklama

Planowany harmonogram zakłada, że indeks WIG20 będzie publikowany do końca grudnia 2015 roku.

Prezes GPW Adam Maciejewski powiedział ostatnio, że jednym z powodów decyzji o rozszerzeniu grupy największych spółek są zmiany, jakie zaszły na rynku kapitałowym w ciągu 19 lat, od kiedy publikowany jest WIG 20. Jest dużo więcej przedsiębiorstw, które działają w nowych branżach i są zupełnie inaczej zarządzane. Dlatego potrzebne było stworzenie wskaźnika, który w lepszy sposób odzwierciedla sytuację na rynku.

WIG 30 TR będzie indeksem dochodowym - przy jego obliczaniu będą uwzględniane nie tylko ceny zawartych transakcji, ale także dochody z dywidend i praw poboru.
8 sierpnia ogłoszono listę spółek, które wejdą do nowych indeksów.