Komisja Europejska warunkowo zgodziła się na udzielenie pomocy publicznej LOT-owi. Chodzi o 400 milionów złotych pożyczonych liniom lotniczym przez polski rząd. Komisja uznała, że taka pomoc jest zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa. W wydanym komunikacie zwraca także uwagę, że pieniądze zostały przekazane na ograniczony czas i w ograniczonym zakresie. W związku z tym Komisja zgadza się na udzielenie państwowej pomocy warunkowo, do chwili zajęcia stanowiska wobec planu restrukturyzacyjnego, który polskie władze mają przedstawić do 20 czerwca.

Reklama

Pomoc publiczna została udzielona borykającemu się z ogromnymi problemami finansowymi LOT-owi 20 grudnia. Jak tłumaczyły władze spółki pieniądze od państwa zapewnią płynność finansową LOT-u i pomogą w restrukturyzacji firmy. Pożyczka została udzielona na 6 miesięcy, a pieniądze zostały przeznaczona na uregulowanie zaległych rachunków.