Polska dominuje w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem atrakcyjności inwestycyjnej, poinformowała Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) na podstawie wyników Ankiety Koniunkturalnej 2013 Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej przeprowadzonej we współpracy z siedmioma izbami bilateralnymi w Polsce.

Reklama

W badaniu wzięło udział 151 firm, które już działają w Polsce. Polska uzyskała 4,87 punktów na 6 możliwych. Na 2. i 3. miejscu zestawienia uplasowały się Czechy z wynikiem 4,17 pkt. i Słowacja - 3,99 pkt - czytamy w komunikacie.

Badanie wykazało, że ok. 77 proc. przedsiębiorstw nie zamierza zmniejszyć wydatków inwestycyjnych w Polsce, a 94 proc. z nich uważa, że decyzja o inwestycjach w Polsce była dla nich korzystna.

Do największych atutów Polski zalicza się członkostwo w Unii Europejskiej i wysokie kwalifikacje, wykształcenie i motywację pracowników. Przedstawiciele ankietowanych firm pozytywnie wyrażali się też o polskich poddostawcach, docenili również stabilność polityczną i społeczną Polski. Niekorzystnie oceniono natomiast system i instytucje podatkowe, administrację publiczną oraz przejrzystość w zakresie systemu zamówień publicznych, podała PAIiIZ.