Sytuacja naszej gospodarki wciąż niepewna. Wskaźnik wyprzedzający koniunktury, informujący o przyszłych tendencjach w luty spadł w stosunku do notowań z poprzedniego miesiąca - wynika z danych Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Reklama

Wiele firm w dalszym ciągu toczy walkę o przetrwanie. Przedsiębiorcy bacznie obserwują zmiany po stronie popytu, dostosowując do niego wielkość produkcji, wielkość zapasów i zatrudnienie.

Z danych BIEC wynika poza tym, że pogorszyła się wydajność pracy w firmach produkcyjnych. Gorsze są też opinie na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
Ponownie zmniejszyło się tempo napływu nowych zamówień, choć - jak zwracają uwagę analitycy BIEC -ich liczba kurczy się wolniej niż w poprzednich miesiącach.