Produkt Krajowy Brutto (PKB) wyrównany sezonowo w IV kw. 2012 roku zmniejszył się o 0,6% kw/kw w strefie euro, zaś w całej Unii Europejskiej spadł o 0,5 proc. kw/kw, wynika z drugiej estymacji urzędu statystycznego Eurostat.

Reklama

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,6 proc. spadku w ujęciu kwartalnym i był zgodny w pierwszym szacunkiem Eurostatu. W III kw. ub.r. odnotowano spadek o 0,1 proc. kw/kw w strefie euro, zaś w całej Unii - wzrost o 0,1 proc. kw/kw.

W ujęciu rocznym, PKB spadł w IV kw. 2012 r. o 0,9 proc. w strefie euro i o 0,6 proc. w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,9 proc. spadku w tym ujęciu.
Eurostat podał, że PKB Polski wzrósł w IV kw. 2012 r. o 0,2 proc. kw/kw i zwiększył się o 1,1 proc. r/r.