W grudniu ostro spadła produkcja przemysłowa w Polsce. Z szacunków Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w poprzednim miesiącu w porównaniu z tym samym czasem sprzed roku obniżyła się ona 10,6 procent, a w porównaniu z listopadem o 14,2 procent.
Z danych GUS wynika poza tym, że w stosunku do grudnia 2011 roku spadek produkcji odnotowano w 30 na 34 działy przemysłu - między innymi w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, mebli, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, maszyn i urządzeń.

Reklama

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem 2011 r. wystąpił jedynie w 4 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 32,7% oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 4,2 proc.
Od stycznia do grudnia 2012 roku produkcja sprzedana była o 1,0 proc. wyższa niż w 2011 roku.