Według agencji, istnieją trzy zasadnicze elementy, uzasadniające taką ocenę: polski rząd zdołał doprowadzić do istotnej konsolidacji fiskalnej i jest nadal zdecydowany utrzymywać trwałość swych finansów publicznych, bilans rachunkowy rządu poprawia się po kulminacji wskaźników zadłużenia w 2011 roku, pozostawienie ratingu na poziomie A2 odzwierciedla utrzymujące się zastrzeżenia, które dotyczą zagrożeń zewnętrznych i finansowych.

Reklama