Do chwili obecnej Polska dokonała jedynie częściowej transpozycji dyrektywy dotyczącej energii elektrycznej - wskazuje w środowym komunikacie KE. Tymczasem przepisy powinny zostać wdrożone do 3 marca 2011 r.

Reklama

Dyrektywa dot. energii elektrycznej jest elementem III pakietu energetycznego liberalizującego unijny rynek energii. Pakiet m.in. wymusza konkurencję na rynku energii, wzmacnia niezależność regulatorów oraz wymaga rozdziału działalności dystrybucyjnej od handlowej.

Jak zaznaczyła w komunikacie Komisja, wysokość wnioskowanej dla Polski kary uwzględnia czas trwania i wagę uchybienia. KE przypomniała, że już w listopadzie ub.r. wzywała Polskę do usunięcia uchybienia, a w maju przesłała swoją tzw. uzasadnioną opinię w tej sprawie.

KE wraz z Polską pozwała do Trybunału UE także Słowenię, która nie wdrożyła w pełni dwóch dyrektyw III pakietu: dyrektywy o energii elektrycznej oraz dyrektywy gazowej.