Komisja tłumaczy, że zgodnie z dyrektywą państwa członkowskie mogą stosować zredukowaną stawkę podatku VAT na sprzęt medyczny jeśli spełnia on dwa warunki. Musi być przeznaczony do łagodzenia skutków lub leczenia niepełnosprawności i musi być przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego przez osoby niepełnosprawne. Bruksela uważa, że Warszawa wykroczyła poza dopuszczalny zakres tej ulgi.

Reklama

Polska zlekceważyła wezwanie Komisji ze stycznia i wciąż stosuje obniżoną stawkę VAT na sprzęt medyczny powszechnego użytku (na przykład używany w szpitalach) oraz na niektóre nielecznicze produkty farmaceutyczne takie jak środki dezynfekujące i produkty używane do pielęgnacji w salonach spa - napisała Komisja informując o przesłaniu pozwu.

Druga skarga do Trybunału dotyczy zredukowanego VAT-u na towary przeznaczone do ochrony przeciwpożarowej. Komisja informuje, że obniżony podatek można stosować tylko do produktów i usług wymienionych w specjalnym wykazie, a nie ma w nim sprzętu strażackiego.