Po niewielkiej poprawie w lipcu br., w sierpniu w kluczowych obszarach gospodarki obserwowano spowolnienie dynamiki. Produkcja sprzedana przemysłu rosła wyraźnie wolniej niż w poprzednich okresach i ukształtowała się nieznacznie powyżej poziomu ubiegłorocznego, kiedy obserwowano znaczny wzrost. Nieco mniejszy niż w lipcu był również wzrost sprzedaży detalicznej. W okresie lipiec-sierpień br. dynamika produkcji sprzedanej w przemyśle i sprzedaży detalicznej w skali roku była zbliżona do uzyskanej w II kwartale br." - napisał GUS.

Reklama

Produkcja budowlano-montażowa w trzecim z kolei miesiącu była niższa niż przed rokiem. W warunkach spowolnienia gospodarczego obserwowano dalsze osłabienie tempa wzrostu cen producentów w przemyśle oraz spadek cen produkcji budowlano-montażowej. Wzrost cen konsumpcyjnych był wolniejszy niż w poprzednich miesiącach, ale - podobnie jak w lipcu br. - szybszy niż przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Trudniejsza niż przed rokiem była sytuacja na rynku pracy - stabilizacji poziomu przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw towarzyszył wzrost bezrobocia rejestrowanego - dodano.