Jak poinformował resort finansów, Kowalczyk będzie "nadzorować sprawy związane z polityką finansową, rozwojem rynku finansowego i instytucji finansowych działających w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym, długiem publicznym oraz wynagrodzeniami i ubezpieczeniami społecznymi".

Reklama

Kowalczyk jest absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Od 2010 r. pełnił funkcję dyrektora odpowiedzialnego za pion sprzedaży i rynków finansowych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Od 2011 r. wiceprezes zarządu BGK.

W latach 1995-2001 i 2004-2010 pracował w Banku Handlowym odpowiadał m.in. za aktywność banku na krajowych i międzynarodowych rynkach finansowych oraz na rynku dłużnych papierów wartościowych. Odpowiadał za aktywność banku na rynkach finansowych. Zbudował tam pierwszy w Polsce zespół biura instrumentów dłużnych.

Od 2001 do 2004 r. był odpowiedzialny za działania Merrill Lynch International London na polskim i węgierskim rynku walutowym, rynku papierów dłużnych i instrumentów pochodnych związanych z ryzykiem stopy procentowej i kursu walutowego.

Zna biegle angielski, dobrze rosyjski, a jego hobby to sport i muzyka.