Sąd stwierdził, że nie ma sensu wszczynać postępowania upadłościowego w sytuacji, gdy z góry wiadomo, że trzeba je będzie umorzyć, ponieważ majątek OLT Express Poland nie wystarcza nawet na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Sąd oszacował, że koszty postępowania upadłościowego wyniosłyby ok. 5 mln 700 tys. zł. Natomiast majątek spółki określono na ok. 803 tys. zł. To majątek trwały, samochód, wyposażenie biurowe i środki pieniężne, które są na koncie spółki, w kwocie ok. 650 tys. zł - powiedział rzecznik warszawskiego sądu okręgowego sędzia Igor Tuleya.

Reklama

Dodał, że niewielkie, nieskomplikowane postępowania upadłościowe toczą się z reguły przez 12 miesięcy i ich koszty to zwykle ok. 60 tys. zł.

W przypadku OLT Express Poland postępowanie upadłościowe trwałoby co najmniej 12 miesięcy od ogłoszenia upadłości do jego zakończenia. Na sumę 5 mln zł 700 tys. zł składają się koszty związane z obsługą prawną, obsługą księgową, oceną wartości majątku. Trzeba pamiętać, że spółka zatrudnia 207 pracowników na umowy o pracę i miała również podpisane umowy ze 120 pilotami. Pracownikom, którzy mają podpisane umowy o pracę, przysługiwałyby odprawy, wypłata wynagrodzeń i koszty związane z rozwiązaniem stosunku pracy - łącznie na kwotę minimum ok. 5 mln 130 tys. zł. Dochodzą jeszcze koszty związane z rozwiązaniem umów zwartych przez spółkę - to ok. 500 tys. zł - wyjaśnił.

Dodał, że spółka nadal istnieje i jeśli zmieni się jej sytuacja majątkowa, to będzie mogła złożyć ponownie wniosek. - Natomiast osoby, które kupiły bilety lotnicze, mogą dochodzić roszczeń na drodze postępowania cywilnego - powiedział.

Jak stwierdził prawnik Igor Barcew z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, status prawny OLT Express po oddaleniu wniosku przez sąd nie różni się od statusu zwykłego podmiotu gospodarczego.

Stan jest taki, jak przed ogłoszeniem upadłości. Teoretycznie spółka powinna dokonywać wypłat. Zapewne tego nie zrobi, bo nie ma na to środków. Wszystko będzie zależało teraz od dalszych działań zarządu i wspólników. Dla umożliwienia upadłości konieczne byłoby dokapitalizowanie spółki lub upłynnienie jej aktywów tak, aby można z nich pokryć koszty postępowania; w przeciwnym razie spółka pozostanie przy życiu, ale prawdopodobnie nie będzie prowadziła działalności - powiedział.

Linie OLT powstały w 2011 r. w wyniku przejęcia przez fundusz kapitałowy Amber Gold większościowych udziałów w dwóch polskich liniach lotniczych: OLT Jetair oraz Yes Airways. OLT Express Poland złożył wniosek o upadłość 31 lipca. Kilka dni wcześniej, 27 lipca, wniosek o upadłość ugodową złożyła firma OLT Express Regional.