Pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski BZ WBK podał, że mimo nieziszczenia się warunków skuteczności wezwania Acron zdecydował się nabyć wszystkie akcje ZAT, na które zostały dokonane zapisy. Ogłoszone przez Acron wezwanie do sprzedaży akcji Zakładów Azotowych Tarnów nie powiodło się; złożone zapisy nie pozwolą rosyjskiej spółce osiągnąć planowanego w wezwaniu progu udziałów w ZAT - wynika z wtorkowego komunikatu Domu Maklerskiego BZ WBK.

Reklama

Wzywający wyjaśnia, że do dnia 16 lipca 2012 r. włącznie nie otrzymał w sprawie planowanej koncentracji żadnej decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również nie upłynął do tego dnia ustawowy termin na wydanie decyzji. Nie złożono również zapisów na sprzedaż akcji w liczbie odpowiadającej minimalnemu progowi wskazanemu w treści wezwania - napisano w komunikacie.

Dokładne wyniki wezwania zostaną opublikowane w najbliższy czwartek, po rozliczeniu transakcji. 16 maja rosyjska grupa Acron zaoferowała w wezwaniu po 36 zł za akcje Zakładów Azotowych Tarnów. W sumie chce mieć 66 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki. W piątek Acron podniósł cenę do 45 zł.

Azoty Tarnów to największa w Polsce firma chemiczna. Jest spółką giełdową, w której Skarb Państwa ma nieco ponad 32 proc. udziałów. Ponad 31,5 proc. akcji należy do funduszy emerytalnych, pozostała część - nieco ponad 36,3 proc. - to akcjonariat rozproszony.