Target dla 3-miesięczego LIBOR wynosi nadal 0,00-0,25 proc.

Reklama

Takiej decyzji spodziewali się ankietowani przez agencję Bloomberg analitycy.

SNB pozostawił bez zmian limit kursu franka na poziomie 1,20 za euro. Podał, że nie będzie tolerował dalszego umacnia się szwajcarskiej waluty.

Bankowcy z SNB ocenili, że dalsze umacnianie się franka może mieć poważny wpływ na gospodarkę.

Bank zapewnił, że jest gotów do skupowania nieograniczonej ilości walut na rynku.

SNB utrzymuje swoją ekspansywną politykę monetarną. Zwraca uwagę na duże ryzyka dla szwajcarskiej gospodarki.

SNB ocenił, że PKB Szwajcarii wzrośnie w 2012 r. o 1,5 proc. W marcu bank oceniał tegoroczny wzrost na 1,0 proc.

Bank centralny Szwajcarii podał, że podejmie dalsze działania, jeśli pojawi się taka konieczność.