Nowy system byłby w mniejszym zakresie oparty na osądach poszczególnych banków, za to w większym na aktualnych danych rynkowych. Libor (London Interbank Offered Rate) jest punktem wyjścia dla ustalania wyceny różnych transakcji finansowych w świecie, począwszy od oprocentowania niezabezpieczonych pożyczek na kartach kredytowych, po skomplikowane instrumenty finansowe, jak derywaty. Wiarygodności stopy zaszkodziły doniesienia, że banki od dawna nią manipulowały. Na mocy proponowanego przez Martina Wheatley'a, autora raportu FSA, nowego systemu - stopa Libor byłaby wypadkową aktualnych danych rynkowych i nie byłaby tak jak obecnie ustalana w oparciu o dane przedkładane przez grupę banków w Londynie. Nowy system nadzorowałoby międzynarodowe kolegium, któremu przewodniczyłby Brytyjczyk.

Reklama

Obecny system ustalania stopy Libor nie jest formalnie uregulowany i podlega nadzorowi Stowarzyszenia Brytyjskich Banków (BBA). Stopa kalkulowana jest w oparciu o własne dane banków wyceniających swoje koszy zaciągnięcia kredytu w 10 walutach na 15 różnych okresów czasowych od overnight po 12 miesięcy. Zarządzanie nowym systemem ustalania Liboru byłoby niezależne od BBA i oparte na wyraźnych wytycznych. Podstawą wciąż byłyby dane przedkładane przez banki, ale ustalaniem stopy w oparciu o nie zajmowałaby się zewnętrzna, pozabankowa organizacja lub firma komercyjna.

Wheatley sugeruje też, że do niektórych typów transakcji zamiast Liboru mogłaby być używana inna benchmarkowa stopa. Nie wyklucza, że w przyszłości FSA mogłaby dokonać odrębnych przeglądów systemów ustalania benchmarkowych cen złota, ropy oraz giełdowych indeksów. FSA przystąpiło do przeglądu systemu ustalania stopy Libor w następstwie ujawnienia, że Barclays Bank manipulował nią po to, by dealerzy z działów obrotu instrumentami pochodnymi innych banków mieli z tego korzyści. Barclays został ukarany za to grzywną w wys. 450 mln USD. Przeciwko kilku innym bankom toczy się dochodzenie.

Zainteresowane strony mają obecnie cztery tygodnie na ustosunkowanie się do zaleceń raportu FSA. Nowy system wszedłby w życie przed końcem września. Pośpiech spowodowany jest tym, że rząd chce włączyć nowe zasady do ustawy finansowej, nad którą obecnie obraduje Izba Lordów. W następstwie skandalu minister finansów George Osborne zarządził dochodzenie na szczeblu parlamentarnej komisji, a opracowanie zaleceń dla nowego systemu ustalania stopy Libor zlecił FSA.

Reklama