Pierwszy zakłada spłatę 100 proc. wierzytelności wobec tych firm, którym spółka jest winna do 100 tys. zł. W przypadku wierzytelności od 100 tys. zł do 1 mln zł PBG zaproponuje spłatę w 80 proc., a w przypadku wierzytelności przekraczających 1 mln zł – w 69 proc.
Reklama
W drugim wariancie jest mowa o podobnej wysokości spłat, z tym że spółka proponuje konwersję części długu na akcje, w przypadku zobowiązań powyżej 1 mln zł mogliby otrzymać akcje po 40 zł za walor. Wartość przydzielanych akcji sięgałaby do 12 proc. zadłużenia.
Konwersja zadłużenia na akcje ma nastąpić w ciągu roku od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
Wierzyciele spółek z grupy mają trzy miesiące na zgłoszenie wierzytelności.