Bezpieczeństwo energetyczne było jednym z tematów zakończonego w czwartek w południe szczytu regionalnej organizacji, zrzeszającej 11 państw. W Stralsundzie obecny był polski premier Donald Tusk.

Poruszaliśmy także temat projektu Nord Stream. Nie był on tu kwestionowany - powiedziała Merkel na konferencji prasowej po szczycie. Gdy przypominam sobie dyskusje w tej sprawie, jakie toczyliśmy przed pięciu czy sześciu laty, ile było wtedy zastrzeżeń, to myślę, że sytuacja się uspokoiła.

Łączący Rosję i Niemcy podmorski Gazociąg Północny był ostro krytykowany szczególnie w Polsce oraz w krajach bałtyckich. Pomimo tych protestów, inwestycja została zrealizowana i jesienią zeszłego roku uruchomiono pierwszą nitkę magistrali, zaś druga zostanie oddana do użytku pod koniec tego roku. Konsorcjum Nord Stream rozważa także budowę trzeciej i czwartej nitki.

Zdaniem Merkel realizacja inwestycji nie byłaby możliwa bez współpracy państw, położonych nad Morzem Bałtyckim. Podkreśliła, że Nord Stream jest częścią wysiłków zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Europie.

Także szef Komisji Europejskiej Jose Barroso powiedział podczas dyskusji na szczycie w Stralsundzie, że Gazociąg Północny to prawdziwie europejski projekt, który stał się dobrym przykładem współpracy w regionie Morza Bałtyckiego. Podkreślił, że UE jest zainteresowana pogłębieniem partnerstwa z Rosją, opartego na przejrzystych regułach.

Kraje regionu Morza Bałtyckiego mają nieco odmienne wizje dotyczące sposobów na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Dzielą je m.in. stosunek do energii atomowej czy limitów emisji CO2. Jednak - jak powiedziała Merkel - czwartkowa dyskusja o bezpieczeństwie energetycznym przebiegała w koleżeńskiej atmosferze i poczuciu wspólnej odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów regionu. Premierzy Polski i Litwy wspomnieli o planach swych krajów dotyczących budowy elektrowni atomowych, rozmawiano również o odnawialnych źródłach energii oraz problemach, związanych z rozbudową sieci przesyłowych.

Według opublikowanych przez sekretariat szczytu RPMB fragmentów dyskusji przywódców, Tusk miał podkreślić, że konieczny jest wzajemny szacunek dla narodowej specyfiki planów dotyczących bezpieczeństwa energetycznego. Kluczem jest - jego zdaniem - mix energetyczny. Zdaniem polskiego premiera wielką nadzieją, a zarazem wielkim wyzwaniem jest gaz łupkowy.

W czwartek tematem szczytu w Stralsundzie były także wyzwania, związane z przemianami demograficznymi i starzeniem się społeczeństw. Natomiast w środę wieczorem podczas nieformalnej kolacji dyskutowano o problemach wzrostu gospodarczego.

Z dumą mogliśmy stwierdzić, że wiele krajów regionu Morza Bałtyckiego dobrze przetrwało kryzys gospodarczy i uważa wzrost oraz konsolidację budżetów za wspólne standardy - podkreśliła Merkel.

Szczyt w Stralsundzie zakończył roczne przewodnictwo Niemiec w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Prezydencję w organizacji przejmuje Rosja.

Rada Państw Morza Bałtyckiego powstała w 1992 r. jako forum regionalnej współpracy. Jej członkami są: Dania, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja i Szwecja oraz Komisja Europejska.